Bitkilerin yaprakları, algler ve hatta bildiğimiz otlar güneş ışığını, suyu ve Karbondioksit gazını kullanarak fotosentez yapma yeteneğine sahipler. Fotosentez sonucu oluşan Oksijen ise doğaya yaşam katmakta. Bilim insanları